Fonmoney -

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wiedniu

Członków i sympatyków Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii zapraszamy na wykład pt. Sztuka zdrowego odżywiania, czyli jak zapobiegać chorobom wieku dojrzałego. Wykład wygłosi dietetyk mgr Agnieszka Budnowski.

Adres: 21 Bez., Galvanigasse 1, sala przy kościele parafialnym Gartenstadt (100 m od Pragerstrasse). Wstęp: 3 euro – składka na koszty organizacyjne. Informacje: tel.0664/100 82 98, e-mail: [email protected] Organizator powstania Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Austrii, Sławomir Iwanowski. UTW realizuje swoje cele poprzez: - organizację wykładów, seminariów i innych zajęć - podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i zacieśniania kontaktów osobistych między słuchaczami porzez np. organizowanie wycieczek turystycznych, spotkań towarzyskich, wspólne wyjścia do teatru, muzeum, prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji - współpracę z krajowymi i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz ich federacjami, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo – badawczymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi. Źródło www.polonika.at